Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 12
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр "Гэр хорооллын барилгажилт " Төслийн нэгж
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2011.03.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НИТХТ-ийн тогтоол 2011-03-02 26
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2011.03.02-26.pdf