Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 38 дугаар цэцэрлэг /Сонгинохайрхан дүүрэг 10 хороо/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1999.11.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1999-11-18 Б/242
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1999.11.18.242.pdf