Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр УБ хотын Ахмадын соёлын төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.12.19
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-12-19 355 УБ хотын Ахмадын соёлын төв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 11 Соёлын газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.12.19-355.pdf

11_1-4-1.pdf