Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хотын тохижилт чимэглэлийн зураг төсвийн товчоо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.02.07
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/282 дугаар захирамжаар хүчингүй.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-02-07 48 Хотын тохижилт чимэглэлийн зураг төсвийн товчоо
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.02.07-48.pdf