Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Уламжлалт анагаах ухаан элэг судлалын клиник төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 193
Байгуулагдсан огноо 1989.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
ЭНЭШУНТөвийн захирал 1989-01-02
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Эрүүлийг хамгаалах, нийгэм хангамжийн яамны сайдын тушаал 1991-01-30 А/11 Монголын уламжлалт анагаах ухааны Элэгний эмгэг эмчлэх монгол эмнэлэг
НЗД-ын захирамж 2000-12-29 468 Элэгний эмгэг эмчлэх монгол эмнэлэг төв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-06-05 Б/137 Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх Элэгний эмгэг эмчлэх Монгол эмнэлгийн төвийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-12-29 468 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Уламжлалт Анагаах ухааны Элэг судлалын Клиник төвийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

137_1-4-1.pdf

2000.12.29-468.pdf

Түүхчилсэн лавлах ulamjlalt-anagaah-uhaanii-eleg-sudlaliin-clinic tuv.pdf