Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 14
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Бригад /Багануурын районы хогийн цэгээс яс, төмөр, гууль, зэс, шил ялгах/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1981.10.22
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1981-10-22 254 Бригад /Багануурын районы хогийн цэгээс яс, төмөр, гууль, зэс, шил ялгах/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1981.10.22-254.pdf