Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 14
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр ОСНАА-н Их алтан тэвш өргөө ОНӨААТҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 146
Байгуулагдсан огноо 1987.02.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
ОСНААУГ-ын даргын тушаал 1987-02-21 30 Найрамдлын районы 18, 19 дүгээр хэсэг
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 84 ОСНАА-н 6 дугаар контор
ОСНААУГ-ын даргын тушаал 1991-12-24 ОСНАА-н 6-р контороос 13 дугаар конторыг байгуулсан.
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 27 ОСНАА-н Алтан тэвш өргөө компани
НЗД-ын захирамж 2002-09-19 399 ОСНАА-н 6, 13 дугаар конторуудыг нэгтгэн Алтан тэвш өргөө салбар
Нийслэлийн өмч хувьчлалын комиссын тогтоол 2003-10-01 ОСНАА-н Хаусинг сервис ХХК
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62 ОСНАА-н