Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 14
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Гачууртын хороо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 14
Байгуулагдсан огноо 1962.04.17
Тайлбар

1962-12-6-нд Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 202  дугаар зарлигаар Налайх хотод харьяалуулан Хонхор, Горкийн хороо захиргаадыг тус тус байгуулжээ.

1964-7-29-нд Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 135 дугаар зарлигаар Улаанбаатар хотын харьяа гачууртын хороо захиргааг Төв аймагт шилжүүлэн харьяалуулжээ.

1965-4-14-нд Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 79 дүгээр зарлигаар Нийслэл Улаанбаатар хотын Ардын Депутатуудын Хурлын харьяа  Ажилчин, Найрамдал, Амгалан, Зүүнсэлбэ, Сүхбаатар, Хоршоолол, Чингэлтэй, Толгойт, Октябрь, Төмөр замын хороог татан буулгаж, Сүхбаатар  Октябрийн, Ажилчин, Найрамдлын районыг байгуулж Улаанбаатар хотын районы АДХ-ын сонгуулийг орон нутгийн хурлын 7 дахь удаагийн ээлжит сонгуультай хамтатган явуулахаар тогтоожээ.

1965-12-9-нд Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 250 дугаар зарлигаар Налайх хотыг район эрхтэйгээр Улаанбаатар хотод харьяалуулж Налайх, хотын харьяаны хонхор, Горхийн хороодыг татан буулгажээ.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Ардын Их хурлын Тэргүүлэгчдийн 1962-04-17 82 дугаар зарлиг Гачууртын хороо
АИХ-н тэргүүлэгчдийн зарлиг 1974-01-07 02
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Ардын Их хурлын Тэргүүлэгчдийн 1962-12-06 202 дугаар зарлиг Налайх хотод харьяалуулсан
Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1964-07-29 135 дугаар зарлиг Улаанбаатар хотын харьяа гачууртын хороо захиргааг Төв аймагт шилжүүлэн харьяалуулжээ.
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1965-04-14 250 дугаар зарлигаар Налайх хотыг район эрхтэйгээр Улаанбаатар хотод харьяалуулж Налайх, хотын харьяаны хонхор, Горхийн хороодыг татан буулгажээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

gachuurtiihoroo.pdf 

11-2-1384_2.pdf

11-2-640_3.pdf