Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 73 дугаар сургууль /Октябрийн район/ Баянгол дүүрэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 181
Байгуулагдсан огноо 1987.09.07
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-09-07 188 73 дугаар сургууль