Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 14
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр “Их алтан тэвш-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Хаусинг сервис” ХХК /6-р контор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 146
Байгуулагдсан огноо 1990.05.24
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1990-06-01 84 ОСА-ын 3-р контор
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НИТХ-ын тогтоол 2003-01-02 121 Хаусинг сервис ХХК
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.1990.05.24-84.pdf

2. 2012.11.12 -62.pdf

3. 2003.09.17 - 121.pdf