Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.03.07
Тайлбар

ХГЗ-ын 1991 оны 315 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-03-07 65 Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 15 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-03-04 82 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын албаны дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-01-03 313
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2005.01.03-313.pdf

1991.03.07-65.pdf

15_1-5-1.pdf

82_1-16-1.pdf