Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 141
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Шүд Эрүү нүүрний эмгэг судлалын төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 130
Байгуулагдсан огноо 1986.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1986-01-01 14 дугаар тогтоол Стоматологийн Поликлиник
Эрүүлийг хамгаалах яамны сайдын тушаал, Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны шийдвэр 1986-04-15 48/75 тушаал/ тогтоол Стоматологи поликлиник нэртэйгээр шүдний эмчилгээ, оношлогоо,эрдэм шинжилгээ сургалтын нэгдсэн төв байгуулагдсан.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЭМГ-н даргын 1997-02-11 11 дугаар тушаалаар Шүд Эрүү Нүүрний Эмгэг Судлалын Төв болон өөрчлөгдсөн.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЭМГ-ын даргын 1997-02-11 11 тушаал Шүд Эрүү Нүүрний Эмгэг Судлалын Төвийн дүрэм орон тоог баталсан.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.shuderuunuurniiemgegsudlaliintov.pdf

2. SHENEST_tuuhchilsen.lavlah.pdf