Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
36 Нийслэлийн Байгалийн голомтот Халдварт өвчинтэй тэмцэх төв 2006.04.25 Tүүх унших
133 Төрөх дундын угаалгын шинэ салбар 1980.11.27 Tүүх унших
134 Захын доктор /арьс өнгөний өвчтэй хүүхдийг эмчлэх газар/ 30 1949.01.01 Tүүх унших
135 Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 217 1955.01.01 Tүүх унших
136 Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 1978.07.16 Tүүх унших
137 Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 1924.08.25 Tүүх унших
138 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 1997.02.01 Tүүх унших
139 Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 177 1955.01.01 Tүүх унших
140 Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 213 1982.01.01 Tүүх унших
141 Шүд Эрүү нүүрний эмгэг судлалын төв 130 1986.01.01 Tүүх унших
142 Сэргээн засах клиник сувилал 180 1980.01.01 Tүүх унших
143 Клиникийн 2- р Амаржих газар 138 1959.10.24 Tүүх унших
144 Багахангай дүүргийн Хүн эмнэлэг 1989.01.01 Tүүх унших
144 Хувийн хэвшлийн Эрүүл мэндийн салбар 1 1988.10.29 Tүүх унших
145 Жаргалант Тосгоны хүн эмнэлэг 230 1972.01.01 Tүүх унших
146 ХУД-ийн Туул тосгоны хүн эмнэлэг 246 1964.08.12 Tүүх унших
147 Хүүхдийн Клиник Сувилал-4 270 1934.01.01 Tүүх унших
148 Хүүхдийн клиник сувилал №20 1961.06.12 Tүүх унших
148 Улаанбаатар хотын төмөр замын төв эмнэлэг 1938.01.01 Tүүх унших
149 Ионсей Найрамдал эмнэлэг 249 1993.08.10 Tүүх унших