Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
24 Элэг, цөсний архаг өвчтэй хүүхдийн сувилал 1987.08.06 Tүүх унших
25 Нөхөн сэргээх, өндөр настны эмчилгээний төв 1987.04.16 Tүүх унших
25 "Энэрэл" эмнэлэг 211 1998.04.06 Tүүх унших
26 Хотын эмийн бааз Tүүх унших
26 Эмийн ургамал бэлтгэх контор 228 1968.09.06 Tүүх унших
26 Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 225 Tүүх унших
27 Албадан эмчилгээний эмнэлэг 1994.10.14 Tүүх унших
27 Сонгинохайран дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 220 1954.01.02 Tүүх унших
27 Гачуурт тосгоны хүн эмнэлэг 229 1961.06.25 Tүүх унших
28 Сүрьеэтэй хүүхдийг эмчлэх эмнэлэг /Сувилалын 21 дүгээр ясли/ Tүүх унших
29 Нөхөн сэргээх эмчилгээний төвийг Гэмтэл согогийн клиникийн эмнэлгийн Түлэнхийн төвтэй нэгтгэв Tүүх унших
29 Баянзүрх дүүргийн Хонхор тосгоны хүн эмнэлэг 238 1960.01.02 Tүүх унших
30 Хүүхдийн Сувиллын газар 1980.06.12 Tүүх унших
30 Төрийн албан хаагчдын амралт сувиллын газар 1995.09.07 Tүүх унших
31 Хүүхдийн хэсгийн эмнэлэг 1980.07.30 Tүүх унших
31 Хүүхдийн клиник сувилал 1996.08.15 Tүүх унших
32 Нэгдсэн 1, 2, 3, 4 дүгээр эмнэлэг, Хүүхдийн нэгдсэн 1,2 дугаар эмнэлэг, дүүргүүдийг Эрүүл мэндийн зөвлөх төвүүдийг татан буулгаж "Эрүүл мэндийн нэгдэл"-ийн статустай болсон. Tүүх унших
33 Нийслэлийн эрүүл ахуй халдвар судлалын төв Tүүх унших
34 Эрүүл ахуй халдвар нян судлалын үндэсний төвийг татан буулгаж Tүүх унших
35 "Нүдний шилний үйлдвэр" НӨҮГ Tүүх унших