Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
72 161 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн район Баруун Хүрээ 3 дугаар хороолол 182 1991.07.04 Tүүх унших
72 "Галакси" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ Tүүх унших
73 162 дугаар цэцэрлэг /Окябрийн район Баруун Хүрээ 3 хороолол/ 1991.09.12 Tүүх унших
73 "Эрдэм-төгс" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ Tүүх унших
74 Баянзүрх дэх 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг /Хотын Ардын Боловсролын Удирдах газрын харьяа/ 1989.02.10 Tүүх унших
74 "Арвис" бага сургууль /Баянзүр дүүрэг/ Tүүх унших
75 Цэцэрлэгийн Хүмүүжүүлэгчийн Мэргэжил Олгох Курс 1989.03.14 Tүүх унших
75 "Оюу-Элит" бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ Tүүх унших
76 "Жаргалан" цэцэрлэг /Хувийн цэцэрлэг/Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
76 "Төгсжаргалант" бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ Tүүх унших
77 "Цуурай" цэцэрлэг /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
77 "Гётё" дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
78 "Улаан малгайт" цэцэрлэг /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
78 "Евро-Ази" дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
79 "Хонгор нархан" цэцэрлэг /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
79 "Эмон" дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
80 "Басархан" цэцэрлэг /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
80 "Билэг-Оюу" бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
81 "Номт" цэцэрлэг /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Болосролын газар,Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
81 "Лидер" дунд сургууль 2002.04.30 Tүүх унших