Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
61 Хөдөлмөрийн төрөлжсөн сургалттай суурь боловсролын тусгай сургууль /ШШБЕГазар/ харьяа 2000.08.10 Tүүх унших
62 135 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район 11 дүгээр хороолол/ 182 1990.12.13 Tүүх унших
62 "Хөх тэнгэр" бага сургууль /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2000.09.26 Tүүх унших
63 151 дүгээр цэцэрлэг /Ажилчны район/ 1990.12.13 Tүүх унших
63 "Төгс эрдэм" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2000.09.26 Tүүх унших
64 152 дугаар цэцэрлэг /Ажилчны район/ 182 1990.12.13 Tүүх унших
64 "Мон шатар" бага сургууль /Хануул дүүрэг/ 2000.09.26 Tүүх унших
65 153 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын район/ 1990.12.13 Tүүх унших
65 "Төв -М" дунд сургууль /Олонлог-Төв/ болгон өөрчилсөн 2000.09.26 Tүүх унших
66 154 дүгээр цэцэрлэг /Ажилчны район/ 1990.12.13 Tүүх унших
66 "Граунд" дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2000.09.26 Tүүх унших
67 156 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын район/ 1990.12.13 Tүүх унших
68 157 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн район/ 182 1991.04.18 Tүүх унших
68 Гандантэгчилэн хийдийн дэргэдэх Шашны сургалттай дунд сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ Tүүх унших
69 158 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын район/ 1991.04.18 Tүүх унших
69 "Сод-Эрдэм" бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ Tүүх унших
70 159 дүгээр цэцэрлэг /Найрамдлын район/ 1991.04.18 Tүүх унших
70 "Эрудит" бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ Tүүх унших
71 160 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ 1991.04.18 Tүүх унших
71 "Мечта" бага сургууль / Баянгол дүүрэг/ Tүүх унших