Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
51 122 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын районы 13 дугаар хороолол/ 182 1989.09.07 Tүүх унших
51 "Хөх Толбо" бага сургууль /Хануул дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
52 123 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын районы 13 дугаар хороолол/ 182 1989.09.07 Tүүх унших
52 "Баянхошуу" бага сургууль /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
53 124 дүгээр цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ 1989.09.07 Tүүх унших
53 "Номуун" дунд сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
54 125 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ 1989.09.07 Tүүх унших
54 "Орхон" дунд сургууль /Хануул дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
55 126 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ Чингэлтэй дүүрэг 1989.09.07 Tүүх унших
55 "Газарчин" дунд сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
56 "Билэг" дунд сургууль /Хануул дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
57 128 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ 182 1989.09.07 Tүүх унших
57 "Эврика" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
58 129 дүгээр цэцэрлэг /Найрамдлын район 13 дугаар хороолол ясли цэцэрлэгийн комбинат/ 182 1989.11.02 Tүүх унших
58 "Ухааны оньс" дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
59 130 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ НАХЯ-ны бэлтгэсэн/ 1989.09.07 Tүүх унших
59 "Сэн Лизэ" бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
60 131 дүгээр цэцэрлэг /Сүхбаатарбн районы/ Сот-2 Монгол ажилчдын нэгдлийн захиргааны бэлгэсэн байранд 1989.09.07 Tүүх унших
60 "Гоо Марал" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
61 132 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ НАХЯ-ны Хил ба Хязгаарын цэргийн 05 дугар ангийн бэлтэгсэн байранд 1989.09.07 Tүүх унших