Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
5 Цэрэг иргэний хамгаалалтын газрын харьяа сургалтын төв 1991.05.18 Tүүх унших
5 7 дугаар цэцэрлэг /Налайхын/ 1987.02.18 Tүүх унших
5 43 дугаар сургууль /”Эрдмийн Өргөө цогцолбор сургууль”. 56-р сургуультай нийлсэн/ 181 1985.08.29 Tүүх унших
5 Трактор комбайны жолооч нарыг бэлтгэх курс 1966.06.02 Tүүх унших
5 Боловсролын газрын дэргэдэх "Судалгаа арга зүйн төв" Tүүх унших
6 45 дугаар сургууль /Сүхбаатарын район/ Tүүх унших
6 Хандгайт дахь 150 хүүхдийн зуслан Tүүх унших
7 Пионер сурагчдын өдрийн зуслан 1980.06.18 Tүүх унших
7 9 дүгээр цэцэрлэг /Налайх дүүрэг/ 182 Tүүх унших
7 46 дугаар сургууль /”Сэтгэмж” цогцолбор/ Tүүх унших
8 50 дугаар сургууль /Сүхбаатарын районы/ Tүүх унших
8 Хараагүй дүлий иргэдийн хөдөлмөр сургалтын төв 1989.10.27 Tүүх унших
9 11 дүгээр цэцэрлэг /Налайх район/ 182 Tүүх унших
9 51 дүгээр сургууль /Октябрийн районы/ 181 Tүүх унших
9 Нийслэлийн Багш нарын "Арга зүй, соёл мэдээллийн төв" 1989.04.13 Tүүх унших
9 Ажилчин Залуучуудын ээлжийн сургууль 248 1980.08.14 Tүүх унших
9 Сургалт үйлдвэрлэл халамжийн төв, Хүүхэд хамгаалал төв 1991.08.21 Tүүх унших
10 15 дугаар цэцэрлэг /Баянгол дүүргийн 12 хороо/ 1998.02.18 Tүүх унших
10 54 дүгээр сургууль /“Эрдмийн ундраа цогцолбор сургууль” 77,78-тай нийлсэн/ 181 1983.08.25 Tүүх унших
10 Чингэлтэй дүүргийн үйлдвэрлэл, сургалтын төв 1994.04.21 Tүүх унших