Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
286 Энх бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
287 Шинэ үе бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
288 Кириллици бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
289 Леди и Джентельмен суурь боловсролын дунд сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
290 Ромашка бүрэн дунд сургууль 1999.08.20 Tүүх унших
291 Их засаг бүрэн дунд сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
292 Эрчимт суурь боловсролын дунд сургууль 1999.08.20 Tүүх унших
293 Сант бүрэн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
294 Хобби бүрэн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
295 Улаанбаатар лицей сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
296 Баясах бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
297 Цаст бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
298 Далай бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
299 Төгөлдөр эрдэм бага сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
300 Орлёнок бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
301 Авьяас бүрэн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
302 Гурван тамир бага сургууль 1999.09.09 Tүүх унших
303 Тоокай дунд сургууль 1999.09.09 Tүүх унших
304 Батхаан бага сургууль 1999.09.09 Tүүх унших
305 Пирамид бүрэн дунд сургууль 1999.09.09 Tүүх унших