Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
102 "Инлайтмент" дунд сургууль /Гэгээрэл гэж өөрчилсөн/ Tүүх унших
103 "Сакура" бага сургууль /Симба гэж өөрчилсөн/ Tүүх унших
105 "Цогц мэдлэг" хувийн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2003.05.29 Tүүх унших
106 "Утгач" хувийн бага сургууль 2003.05.29 Tүүх унших
107 "Атланта" хувийн дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2003.05.29 Tүүх унших
108 "Монрико" хувийн бүрэн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2003.05.29 Tүүх унших
109 "Олимп" хувийн бүрэн дунд сургууль /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2003.05.29 Tүүх унших
110 "Эрхэс" хувийн бүрэн дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2003.05.29 Tүүх унших
111 "Арга билэг" хувийн бага сургууль / Хануул дүүрэг /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2003.05.29 Tүүх унших
112 "Шинэ үе" хувийн бүрэн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2003.05.29 Tүүх унших
113 "Идга чойнзинлин дацан" суурь боловсролын дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2003.05.29 Tүүх унших
114 "Эрин" хувийн бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2003.05.29 Tүүх унших
115 "Тэмүүжин" хувийн бүрэн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2003.05.29 Tүүх унших
116 "Зуунбилиг" хувийн бүрэн дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2003.05.29 Tүүх унших
117 "Бага цэц" хувийн бүрэн дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2003.05.29 Tүүх унших
118 "Москва" дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.09.21 Tүүх унших
119 "Идеал" дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.09.21 Tүүх унших
120 ""Орлёнок" бага сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ Tүүх унших
121 "СанЛизэ" бага сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ Tүүх унших
122 "Сод" бага сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ Tүүх унших