Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
20 Нийслэлийн нийгмийн Даатгалын газар 250 1997.01.02 Tүүх унших
21 Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газар 281 2005.01.26 Tүүх унших
22 Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 173 1958.02.28 Tүүх унших
23 Нийслэлийн Татварын газар 102 1992.10.08 Tүүх унших
24 Нийгмийн халамж үйлчилгээний газар 96 1997.03.05 Tүүх унших
25 Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар 306 2000.01.02 Tүүх унших
26 Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар 2013.01.04 Tүүх унших
27 Улаанбаатар хотын үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар 32 1972 Tүүх унших
28 Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар 94 1986.01.02 Tүүх унших
29 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 30 1960.01.02 Tүүх унших
31 Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний алба 2008.01.02 Tүүх унших
32 Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар /хуучинаар нийслэлийн цагдаагийн газар/ 1926.05.14 Tүүх унших
33 Нийслэлийн газрын алба 212 1995.12.15 Tүүх унших
54 Нийслэлийн галын аюулаас хамгаалах газар 1 1933.12.29 Tүүх унших
78 Нийгмийн аж ахуйг удирдах газар 1 1925 Tүүх унших
113 Нийслэлийн хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар 78 1930.06.21 Tүүх унших