Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
7 Нийслэлийн тогтвортой амьжиргаа төсөл-2 285 2008.01.29 Tүүх унших
8 Хөдөлмөр, хүмүүжил-Сургалтын төв Tүүх унших
8 Улаанбаатар Уянга чуулга 1988.09.29 Tүүх унших
8 Гадаадын мэргэжилтнийг үйлчлэх газрын Авто бааз 46 Tүүх унших
10 "Тамирчин" гуанз 1986.11.13 Tүүх унших
10 Өнгөт гэрэл зургийн төв 1991.03.28 Tүүх унших
10 УБ хотын барилгын 2 дугаар компаний барилга үйлдвэрлэлийн комбинат Tүүх унших
10 Гэрэлтүүлэг чимэглэл компани 103 1950.01.02 Tүүх унших
11 "Монгол зоог" кафе 1986.11.28 Tүүх унших
12 "Гэр хорооллын барилгажилт " Төслийн нэгж 2011.03.02 Tүүх унших
12 Бүртгэлийн машин станц Tүүх унших
14 Мах Тос бэлтгэлийн компани 106 1991.08.30 Tүүх унших
14 Ногооны комбинатын Барилгын анги 1982.01.13 Tүүх унших
15 Улаанбаатар кино компани Tүүх унших
15 Улаанбаатар хотын Төв номын сан 113 1980.01.02 Tүүх унших
15 Д.Сүхбаатарын нэрэмжит Соёлын төв 257 1934.09.12 Tүүх унших
16 Улаанбаатар хотын Түүх шинчлэн байгуулалтын музей 121 1956.07.09 Tүүх унших
16 Ялалт кино театр Tүүх унших
16 Өргөө кино театр 163 1989.09.07 Tүүх унших
17 Улаанбаатар чуулга 260 2006.05.10 Tүүх унших