Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
60 Багануур районы зочид буудал 1981.03.16 Tүүх унших
71 Хүнс барааны Хар хорин зах /Баянгол дүүрэг 5 хороо/ 1993.12.22 Tүүх унших
72 Хүнсний танан эрдэнэ зах /Хануул дүүрэг/ 1995.03.09 Tүүх унших
73 БГД-ийн "Баянхайрхан" хүнс барааны зах 1995.08.03 Tүүх унших
74 БЗД-ийн "Дөрвөн Уул" хүнсний зах 1995.08.03 Tүүх унших
75 Малын "Хуаран" зах /Баянзүрх дүүргийн 8 хороо/ 1996.01.10 Tүүх унших
78 Баянгол дүүргийн Модон материалын зах 1997.07.03 Tүүх унших
79 Түүхий Эдийн "Баянгол зах" /Баянгол дүүргийн 5 хороо/ 1997.07.03 Tүүх унших
80 БЗД-ийн Модон материалын зах 1997.07.03 Tүүх унших
82 БЗД-ийн техникийн "Цахлай" зах 1997.09.01 Tүүх унших
109 Худалдаа үйлчилгээний "Меркурий" төв /Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар хороо/ 1996.01.25 Tүүх унших