Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
8 Хөдөлмөр гуанз /ажилчны район/ 1986.11.13 Tүүх унших
9 Баянхошуу, Баруун нарангийн номын сан 1980.12.10 Tүүх унших
10 Мод Үржүүлгийн салбар 1981.05.14 Tүүх унших
11 Сонгино дах Шувуу фабрикын ОСГ 1965.02.18 Tүүх унших
12 ЧД-ийн Тохижилт үйлчилгээний компани 1993.08.06 Tүүх унших
12 СХД-ийн Нийгэм халамжийн төв 1993.06.21 Tүүх унших
13 ХУД-ийн Нийгэм халамжийн төв 1993.06.22 Tүүх унших
13 Авто аж ахуйн хэсэг /Налайх/ 1982.12.30 Tүүх унших
14 Сүхбаатар дүүргийн нийгэм халамжийн төв 1993.08.17 Tүүх унших
14 Бригад /Багануурын районы хогийн цэгээс яс, төмөр, гууль, зэс, шил ялгах/ 1981.10.22 Tүүх унших
15 НД-ийн Нийгэм халамжийн төв 1993.09.03 Tүүх унших
17 Хогийн цэг /Налайх районы хуурай хог хаягдалын цэг/ 1984.02.02 Tүүх унших
23 Багануур, Налайх дүүргийн Соёлын төв, Номын сан, Багахангай дүүргийн Соёлын төв Tүүх унших
28 4-р дэлгүүр /3-4 хорооллын/ 1983.08.23 Tүүх унших
32 Ажилчны районы Хөдөлмөр нийгэмлэг Tүүх унших
32 6 дугаар дэлгүүр /Төмөр замын хэрэг эрхлэх газрын худалдааны 4 дүгээр конторын харьяа/ Tүүх унших
35 Биеийн тамир, спортын хороо /Багануурын район/ 1983.03.04 Tүүх унших
36 Найрамдлын районы барилгачин спорт хороо 1984.12.4 Tүүх унших
40 Цайны газар /Найрамдалын районы 28-р авто бааз/ 1982.04.15 Tүүх унших
41 Октябрийн районы Керамикийн үйлдвэрийн гуанз 1982.04.15 Tүүх унших