Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
101 Баянцээл ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.10.14 Tүүх унших
102 Миат ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.10.14 Tүүх унших
103 Бимэкс ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.12.16 Tүүх унших
104 Сонжи ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.12.16 Tүүх унших
105 Сүү өгөөж ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.12.16 Tүүх унших
106 Бишрэлт трейд ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.12.16 Tүүх унших
107 ЖСБ ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.12.16 Tүүх унших
108 Тэрх импэкс ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.12.16 Tүүх унших
112 ТБД-Андууд хүнсний төв 1998.07.14 Tүүх унших
127 Худалдааны цэг 1991.05.16 Tүүх унших
137 Наранбулаг ББХК, Баянцээл ББХК, Өрнөлт-3 ХЭАА, Хүннү ББХК 1996.02.08 Tүүх унших