Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
76 Хотын Орон сууц нийгэм хангамжийн аж ахуйг удирдах газар 34 1955.07.06 Tүүх унших
83 Нерж хүнсний зах 1998.12.23 Tүүх унших
84 Дөрвөн-луу хүнсний зах 1998.12.25 Tүүх унших
85 Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн үйлдвэр 103 1963.06.28 Tүүх унших
86 Эх булаг хүнсний бөөний төв 1998.07.14 Tүүх унших
87 Энигма хүнсний бөөний төв 1998.07.14 Tүүх унших
88 "Хаян" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
89 "Миёка" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
90 "Элкс" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
91 "Эн-ба" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
92 "Блэк морган" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
93 "Макс импэкс" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
94 Хан-Эрдэнэ ХХК хүнсний бөөний төв 1999.07.22 Tүүх унших
95 Ди энд Ди ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1998.08.20 Tүүх унших
96 СН трейд ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1998.08.20 Tүүх унших
96 Хот тохижуулах газар 83/1 1964.12.16 Tүүх унших
97 Блэк морган ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.10.14 Tүүх унших
98 Космо ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.10.14 Tүүх унших
99 Цахиур ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.10.14 Tүүх унших
100 Дельта фүүдс ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1999.10.14 Tүүх унших