Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
21 "Буян компани" НӨҮГ 65 1955.00.00 Tүүх унших
21 Таван шар өргөө ОНӨААТҮГ 152 1975.02.05 Tүүх унших
21 ОСНАА-н Баянхошуу ус ОНӨААТҮГ 2006.01.04 Tүүх унших
22 Улаанхуаран Өргөө 286 1987.01.02 Tүүх унших
23 ОСНАА-н газрын харьяа БГД-ийн "Өгөөмөр", "Батбаян", СХД-ийн "Баянхошуу-Ус" салбаруудыг НӨҮГ 2006.09.06 Tүүх унших
23 ОСНАА-н Хүрээ Дэнж Өргөө ОНӨААТҮГ 235 1982.02.04 Tүүх унших
24 ОСНАА-н Гандан дэнж Өргөө ОНӨААТҮГ 235 1982.02.04 Tүүх унших
25 ОСНАА-н Чин хүрээ өргөө ОНӨААТҮГ 168 1969.08.11 Tүүх унших
26 ОСНАА-н Батбаянбүрд ОНӨААТҮГ 2005.07.16 Tүүх унших
27 ОСНАА-н Ганга өргөө ОНӨААТҮГ 2005.01.02 Tүүх унших
28 Барилга байгуулалт, зам талбайн тохижуулалтлын анги 1961.05.20 Tүүх унших
28 ОСНАА-н Москва-Өргөө ОНӨААТҮГ 2009.03.20 Tүүх унших
30 Түлшний Мод бэлтгэх компани Tүүх унших
33 Нийтийн бие засах газар /6-р халуун усны дэргэдэх уурын зуух / 1983.02.10 Tүүх унших
34 Нийтийн бие засах газар /72-64 айлын хороололын уурын зуух / 1983.02.10 Tүүх унших
35 Нийтийн бие засах газар /ТХ-60 айлын орчны хорооллын уурын зуух / 1983.02.10 Tүүх унших
36 Нийтийн бие засах газар /1.2-р 54 айлын хорооллын зууух/ 1983.02.10 Tүүх унших
37 Нийтийн бие засах газар /Зорчигч тээврийн төв буудлын дэргэд/ 1983.02.10 Tүүх унших
38 Дайвар бүтээгдэхүүний цех 1982.10.07 Tүүх унших
39 Гэрийн хороод, Орон сууцны дотор талын цахилгаан хангамжид гарсан жижиг гэмтлийг засварлах тасаг 1982.09.23 Tүүх унших