Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
10 “Зүүн сэлбэ-Өргөө” ОНӨААТҮГ Опен хаус, Ивэн эх ХХК /3,4-р контор/ 143 1969.08.11 Tүүх унших
10 Улаанбаатар хотын Хот тохижуулах штаб 1965.04.22 Tүүх унших
11 Хотын тохижилт чимэглэлийн зураг төсвийн товчоо 1991.02.07 Tүүх унших
11 “Түшээ дунд гол-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Хайрхан уул Өргөө ХХК 4-р контор/ 144 Tүүх унших
12 "Улаанбаатар ус" компани УҮГ Tүүх унших
12 “Дэнж сансар-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Сансар-Өргөө” ХХК 5-р контор/ 145 1969.08.11 Tүүх унших
13 "Дэнж найрамдал өргөө" ОНӨААТҮГ 145 1969.08.11 Tүүх унших
13 Бохир хөлдүүсийн цэг Tүүх унших
14 ОСНАА-н Их алтан тэвш өргөө ОНӨААТҮГ 146 1987.02.21 Tүүх унших
14 “Их алтан тэвш-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Хаусинг сервис” ХХК /6-р контор/ 146 1990.05.24 Tүүх унших
15 Зураг төслийн хүрээлэн 199 1991.12.24 Tүүх унших
15 “Баруун их нарлаг-Өргөө” ОНӨААТҮГ /Санни хаус” ХХК /7-р контор/ 147 1979.03.01 Tүүх унших
15 Хогийн цэг /Биокомбинат дахь Баруун морингийн даваа/ 1982.07.06 Tүүх унших
16 12 дугаар хорооллын паркыг хариуцан арчлан хамгаалах бригад 1983.01.20 Tүүх унших
17 “Ашид мөнх-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Ашид -ундрах” ХХК /8-р контор/ 148 1986.01.02 Tүүх унших
17 ОСНАА-н Ашид мөнх Өргөө ОНӨААТҮГ 148 1987.02.01 Tүүх унших
18 “Ганзам-Өргөө” ОНӨААТҮГ “СИМС” ХХК /9-р контор/ 149 1987.02.21 Tүүх унших
19 “Өнөр энх-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Өнөр горхи” ХХК /10-р контор/ 150 1985.11.23 Tүүх унших
20 ОСНАА-н Өнөр тулга өргөө ОНӨААТҮГ 151 1982.02.04 Tүүх унших
20 “Өнөр Тулга-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Өнөр Хотхон” ХХК /11-р контор/ 151 Tүүх унших