Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
20 ОСНАА-н Өнөр тулга өргөө ОНӨААТҮГ 151 1982.02.04 Tүүх унших
20 “Өнөр Тулга-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Өнөр Хотхон” ХХК /11-р контор/ 151 Tүүх унших
21 Таван шар өргөө ОНӨААТҮГ 152 1975.02.05 Tүүх унших
21 ОСНАА-н Баянхошуу ус ОНӨААТҮГ 2006.01.04 Tүүх унших
22 Улаанхуаран Өргөө 286 1987.01.02 Tүүх унших
23 ОСНАА-н газрын харьяа БГД-ийн "Өгөөмөр", "Батбаян", СХД-ийн "Баянхошуу-Ус" салбаруудыг НӨҮГ 2006.09.06 Tүүх унших
23 ОСНАА-н Хүрээ Дэнж Өргөө ОНӨААТҮГ 235 1982.02.04 Tүүх унших
24 ОСНАА-н Гандан дэнж Өргөө ОНӨААТҮГ 235 1982.02.04 Tүүх унших
25 ОСНАА-н Чин хүрээ өргөө ОНӨААТҮГ 168 1969.08.11 Tүүх унших
26 ОСНАА-н Батбаянбүрд ОНӨААТҮГ 2005.07.16 Tүүх унших
27 ОСНАА-н Ганга өргөө ОНӨААТҮГ 2005.01.02 Tүүх унших
28 ОСНАА-н Москва-Өргөө ОНӨААТҮГ 2009.03.20 Tүүх унших
76 Хотын Орон сууц нийгэм хангамжийн аж ахуйг удирдах газар 34 1955.07.06 Tүүх унших