Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
27 Монголын үндэсний соёл шашны цогцолбор /Цэцэрлэгт хүрээлэн/ 2006.01.04 Tүүх унших
30 Гандантэгчлэн хийд-хүрээ 1990.04.05 Tүүх унших
32 Ажилчны районы Хөдөлмөр нийгэмлэг Tүүх унших
33 "Баянбүрд" чийрэгжүүлэлтийн төв 1993.03.18 Tүүх унших
35 Биеийн тамир, спортын хороо /Багануурын район/ 1983.03.04 Tүүх унших
36 Найрамдлын районы барилгачин спорт хороо 1984.12.4 Tүүх унших
45 Номын сан, номын дэлгүүр /5 дугаар хороолол/ 1979.12.29 Tүүх унших
82 Хотын Төв паркийн захиргаа 119 1 Tүүх унших
120 Хотын Соёлын байгууллагын үүсэл 173 Tүүх унших
121 Хотын Биеийн тамир Спортыг удирдах төв байгууллагын үүсэл 30 Tүүх унших