Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
14 Хөдөлмөр Кино театр УҮГ Tүүх унших
15 Улаанбаатар кино компани Tүүх унших
15 Улаанбаатар хотын Төв номын сан 113 1980.01.02 Tүүх унших
15 Д.Сүхбаатарын нэрэмжит Соёлын төв 257 1934.09.12 Tүүх унших
16 Улаанбаатар хотын Түүх шинчлэн байгуулалтын музей 121 1956.07.09 Tүүх унших
16 Ялалт кино театр Tүүх унших
16 Өргөө кино театр 163 1989.09.07 Tүүх унших
17 "Спорт цогцолбор" НӨҮГ 116 1994.01.02 Tүүх унших
17 Улаанбаатар чуулга 260 2006.05.10 Tүүх унших
18 Дэлгэц НӨҮГ 110 Tүүх унших
18 Од кино театр Tүүх унших
18 Нийслэлийн Соёлын төв өргөө 196 1988.01.02 Tүүх унших
19 Хөдөлмөр кино театр Tүүх унших
20 "Налайх" кино театр Tүүх унших
21 Спорт цогцолборын ашиглалтын өмнөх захиргаа 1991.03.07 Tүүх унших
22 Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 173 1958.02.28 Tүүх унших
23 Багануур, Налайх дүүргийн Соёлын төв, Номын сан, Багахангай дүүргийн Соёлын төв Tүүх унших
24 Хүүхдийн "Соёл" зуслан Tүүх унших
24 Өнгөт гэрэл зургийн "Агфа" төв НӨҮГ Tүүх унших
25 Олон улсын Хүүхэд-Залуучуудын амралт сургалтын зуслан 1997.01.16 Tүүх унших