Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
144 Хувийн хэвшлийн Эрүүл мэндийн салбар 1 1988.10.29 Tүүх унших
145 Жаргалант Тосгоны хүн эмнэлэг 230 1972.01.01 Tүүх унших
147 Хүүхдийн Клиник Сувилал-4 270 1934.01.01 Tүүх унших
148 Хүүхдийн клиник сувилал №20 1961.06.12 Tүүх унших
148 Улаанбаатар хотын төмөр замын төв эмнэлэг 1938.01.01 Tүүх унших
149 Ионсей Найрамдал эмнэлэг 249 1993.08.10 Tүүх унших
150 Нийслэлийн Эрүүл ахуй,Халдвар судлалын хяналтын алба 177 1921.08.15 Tүүх унших