Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
78 "Евро-Ази" дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
79 "Эмон" дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
80 "Билэг-Оюу" бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
81 "Лидер" дунд сургууль 2002.04.30 Tүүх унших
82 "Берёзка" бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
83 "Саруул-Ирээдүй" дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
84 "Эрдэм" дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
85 "Ертөнц" дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
86 "Прогресс" дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
87 "Чандмань" бага сургууль /Сонгинохайрахн дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших
88 "Цагаан лавай" бага сургууль /Хануул дүүрэг/ 2001.06.11 Tүүх унших
89 "Номун далай" ахлах сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2001.06.11 Tүүх унших
90 "Уянга" бага сургууль /Налайх дүүрэг/ 2001.06.11 Tүүх унших
91 "Орчлон" бүрэн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2001.06.11 Tүүх унших
92 "Оюуны мэлмий" дунд сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ 2001.06.11 Tүүх унших
93 "Сод эрдэм" бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2001.06.11 Tүүх унших
94 "Онон" оройн ахлах сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2001.06.11 Tүүх унших
95 Дэвшил бүрэн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2001.06.11 Tүүх унших
96 "Хишиг" бүрэн дунд сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 2001.06.11 Tүүх унших
97 "Диана" дунд сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ 2001.06.11 Tүүх унших