Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
57 "Эврика" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
58 "Ухааны оньс" дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
59 "Сэн Лизэ" бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
60 "Гоо Марал" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
61 Хөдөлмөрийн төрөлжсөн сургалттай суурь боловсролын тусгай сургууль /ШШБЕГазар/ харьяа 2000.08.10 Tүүх унших
62 "Хөх тэнгэр" бага сургууль /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2000.09.26 Tүүх унших
63 "Төгс эрдэм" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2000.09.26 Tүүх унших
64 "Мон шатар" бага сургууль /Хануул дүүрэг/ 2000.09.26 Tүүх унших
65 "Төв -М" дунд сургууль /Олонлог-Төв/ болгон өөрчилсөн 2000.09.26 Tүүх унших
66 "Граунд" дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2000.09.26 Tүүх унших
68 Гандантэгчилэн хийдийн дэргэдэх Шашны сургалттай дунд сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ Tүүх унших
69 "Сод-Эрдэм" бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ Tүүх унших
70 "Эрудит" бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ Tүүх унших
71 "Мечта" бага сургууль / Баянгол дүүрэг/ Tүүх унших
72 "Галакси" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ Tүүх унших
73 "Эрдэм-төгс" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ Tүүх унших
74 "Арвис" бага сургууль /Баянзүр дүүрэг/ Tүүх унших
75 "Оюу-Элит" бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ Tүүх унших
76 "Төгсжаргалант" бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ Tүүх унших
77 "Гётё" дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2002.04.30 Tүүх унших