Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
36 94 дүгээр сургууль /Хангай цогцолбор болгон өөрчилсөн Бага-хангай дүүрэг/ Tүүх унших
37 102 дугаар сургууль /Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороонд/ 2007.10.23 Tүүх унших
38 104 дүгээр сургууль /Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд/ 2006.02.10 Tүүх унших
40 111 дүгээр сургууль /Октябрийн район 1 хороолол/ 2000.12.18 Tүүх унших
41 114 дүгээр сургууль /Хануул дүүрэг/ 2006.02.10 Tүүх унших
42 "Радуга" дунд сургууль 2000.05.22 Tүүх унших
43 "Тольт" дунд сургууль /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
44 "Улаанбаатар" лицей дунд сургууль 2000.05.22 Tүүх унших
45 "Оюуны нахиа" дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
46 "Гурван тамир" дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
47 "Ирээдүй" дунд сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
48 "Шинэ Монгол" ахлах сургууль /Банязүрх дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
49 "Цэнгүүжин" бага сургууль 2000.05.22 Tүүх унших
50 "Хишиг" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
51 "Хөх Толбо" бага сургууль /Хануул дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
52 "Баянхошуу" бага сургууль /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
53 "Номуун" дунд сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
54 "Орхон" дунд сургууль /Хануул дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
55 "Газарчин" дунд сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
56 "Билэг" дунд сургууль /Хануул дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших