Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
28 Барилга байгуулалт, зам талбайн тохижуулалтлын анги 1961.05.20 Tүүх унших
29 Ногоон байгууламжийн сан 2007.01.24 Tүүх унших
78 Нийгмийн аж ахуйг удирдах газар 1 1925 Tүүх унших
85 Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн үйлдвэр 103 1963.06.28 Tүүх унших
96 Хот тохижуулах газар 83/1 1964.12.16 Tүүх унших