Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
89 Хотын арбитр 1977.01.21 Tүүх унших
90 Хотын зам ашиглалтын анги 1 1968.12.26 Tүүх унших
92 Хянах комисс 1 1964.08.26 Tүүх унших
93 Мал эмнэлгийн газар 98 1932.08.05 Tүүх унших
94 Хөдөлмөр цалин хөлсний товчоо 1 1962.11.30 Tүүх унших
95 Иргэний хамгаалалтын штаб Иргэний хамгаалалтын штаб 1965.06.11 Tүүх унших
97 Санхүүгийн хэлтэс 1 1925 Tүүх унших
98 Соёлын хэлтэс 1 1925 Tүүх унших
99 Ардын боловсролын хэлтэс /Гэгээрлийн хэлтэс/ 60 1925 Tүүх унших
101 Гэр бүлийг бүртгэх байгууллагын үүсэл 70 1926.10.15 Tүүх унших
102 Улаанбаатар хотод төрийн шагнал эрхлэх байгууллага 1 1945.02.07 Tүүх унших
103 Хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны дарга нар 1 1926.11.27 Tүүх унших
104 Цагдан Сэргийлэх байгууллагын үүсэл 1 1924.11.21 Tүүх унших
105 Шүүхийн байгууллагын үүсэл 1 1921.03.24 Tүүх унших
106 Хянан байцаах хэлтсийн үүсэл 1 1921.03.24 Tүүх унших
107 Прокурорын байгууллагын үүсэл 1 1930.08.15 Tүүх унших
108 Арбитр байгууллагын үүсэл 1 1940.10.11 Tүүх унших
109 Нотариатын байгууллагын үүсэл 92 1941.08.01 Tүүх унших
111 Аж үйлдвэр хөнгөн Хүнсний үйлдвэрийн удирдах төв байгууллагын үүсэл /Талхан Завод/ 1 ​1944.10.09 Tүүх унших
112 Сүүний үйлдвэрийн байгууллагын үүсэл 114 Tүүх унших