Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
62 Хотын Өнчин ядуусыг тэтгэх газар 1 1937.04.23 Tүүх унших
64 Хүн эмнэлгийн салбарууд 1 1937.04.23 Tүүх унших
65 Хотын хоршооны байгууллагууд 1 1937.04.23 Tүүх унших
66 Хот сайжруулах хэлтэс /орон сууцны тасаг, түлээ мод бэлтгэх газартай/ 1 1925.12.11 Tүүх унших
67 Төлөвлөгөөний комисс 1 1925.12.11 Tүүх унших
68 Зохион зааварлах хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
69 Хөдөлмөрийн Товчоо 1 1925.12.11 Tүүх унших
70 Тээврийн хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
72 Улаанбаатар хотын Худалдааны хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
73 Барилгыг хянах товчоо 1 1925.12.11 Tүүх унших
74 Техникийн хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
75 Мэргэжилтэнд үйлчлэх товчоо 46 1925.12.11 Tүүх унших
77 Туршлагын газар 1 1925.12.11 Tүүх унших
79 Аж ахуйн тооцоон дээр ажиллах авто Бааз 221 1956.07.23 Tүүх унших
81 Иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх товчоо 1 1925.12.11 Tүүх унших
83 Эдийн засгийн комисс 1 1925.12.11 Tүүх унших
84 Хэмжүүр шалгах,засварлах тасаг 1 1963.11.30 Tүүх унших
86 Орон сууцны засварын анги, Засварын конторын сантехникийн засварын анги 47 1963.10.09 Tүүх унших
87 Батлан хамгаалах хөдөлмөр, нийгэмлэгийн штаб 1 1965.03.09 Tүүх унших
88 Mатериал- техникийн хангамжийн төв 1 1974.06.17 Tүүх унших