Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
113 Нийслэлийн хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар 78 1930.06.21 Tүүх унших