Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
27 Гачуурт тосгоны хүн эмнэлэг 229 1961.06.25 Tүүх унших
28 Сүрьеэтэй хүүхдийг эмчлэх эмнэлэг /Сувилалын 21 дүгээр ясли/ Tүүх унших
29 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 30 1960.01.02 Tүүх унших
29 Нөхөн сэргээх эмчилгээний төвийг Гэмтэл согогийн клиникийн эмнэлгийн Түлэнхийн төвтэй нэгтгэв Tүүх унших
29 Баянзүрх дүүргийн Хонхор тосгоны хүн эмнэлэг 238 1960.01.02 Tүүх унших
30 Хүүхдийн Сувиллын газар 1980.06.12 Tүүх унших
30 Төрийн албан хаагчдын амралт сувиллын газар 1995.09.07 Tүүх унших
31 Хүүхдийн хэсгийн эмнэлэг 1980.07.30 Tүүх унших
31 Хүүхдийн клиник сувилал 1996.08.15 Tүүх унших
33 Нийслэлийн эрүүл ахуй халдвар судлалын төв Tүүх унших
34 Эрүүл ахуй халдвар нян судлалын үндэсний төвийг татан буулгаж Tүүх унших
35 "Нүдний шилний үйлдвэр" НӨҮГ Tүүх унших
36 Нийслэлийн Байгалийн голомтот Халдварт өвчинтэй тэмцэх төв 2006.04.25 Tүүх унших
146 ХУД-ийн Туул тосгоны хүн эмнэлэг 246 1964.08.12 Tүүх унших