Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 80
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Үл хөдлөх, бүртгэл, газрын харилцаа
Байгууллагын нэр Тоо бүртгэлийн товчоо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1925.12.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1960-04-07 167/99-р тогтоол Тоо бүртгэлийн товчоо
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1960-04-13 183 Тогтоол Тоо бүртгэлийн төв газрын харьяа газар
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1960-04-13 183
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

t-1960-183.pdf

tooburtgeliintovchoo.pdf