Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 64
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Хүн эмнэлгийн салбарууд
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1937.04.23
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар Их хурал 1925-12-11 Ардын эрүүлийг сахих хэлтэс
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1937-04-23 4-р зүйл Хүн эмнэлгийн салбар газрууд
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 12 дугаар хурал 1937-04-23 4-р зүйл Нийслэл Улаанбаатар хотыг захирах яамны дүрмийг баталжээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hotiinemnelgiinsalbaruud-1.pdf