Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 55
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Шүүх
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1925.12.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар Их хурал 1925-12-11 1 Улсын хянан байцаах бүртгэлийг Эрхлэх товчо
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1933-12-29 4-р зүйл Шүүх
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1937-04-23 4-р зүйл Нийслэл Улаанбаатар хотыг захирах яамны дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

shuuhhynanbaitsaaheltes.pdf