Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 53
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Барьцаалан зээлдүүлэх ламбордын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1933.12.29
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1933-12-29 42-р тогтоол 4-р зүйл Барьцаалан зээлдэх ламбордын газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1964-10-11 363 Бэлэн мөнгийг хүүтэйгээр зээлдүүлэх ажлыг эрхлэх ламбардыг
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Сайд нарын Зөвлөл 1958-07-01 191
1958-06-13 191
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1933-12-29 4-р зүйл Улаанбаатар хотын захирганы шинэчилсэн дүрмийг батАЛСАН
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

t-1958-191.pdf

baritsaaluulanzeelduulehlobbardiingazar.pdf