Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 51
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Хотын ариун цэврийг хянан харгалзах газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1933.12.29
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар Их хурал 1925-12-11 1 Аж үйлдвэрийн хэлтэс энэхүү хэлтэст /санхүү, аж ахуй/ хамаарагдана.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөл Намын Төв хороо 1960-04-11 170/111 тогтоол Хотын халдварт өвчнийг эсэргүүцэх ариун цэврийн станцыг
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБХ-ын тэргүүлэгчдийн хурал 1937-05-04 4-р бүлэг УБХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар нийслэл Улаанбаатар хотыг захирах яамны дүрмийг баталжээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hotiinariuntsevriighynanhargalzahgazar.pdf