Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 39
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Үл хөдлөх, бүртгэл, газрын харилцаа
Байгууллагын нэр Улсын хянан байцаах бүртгэлийг эрхлэх товчоо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1931.9.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБХ-ын тэргүүлэгчид, Засгийн газрын хамтарсан хурлын тогтоол 1931-09-21 Засгийн Газрын хэрэг Эрхлэх Товчоо
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн 7-р тогтоол 1932-08-05 11-р зүйл Улаанбаатар аймгийн захиргааны зохион байгуулалтыг өөрчилсөн
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1933-07-18 Шинэ дүрэм баталсан
НЗД-ын захирамж 2003-12-23 549 Төрийн захиргаа, хууль зүйн хэлтсийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

ulsiinhynanbaitsaahburtgeliigerhlehtovchoo.pdf

549_1-21-1.pdf