Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 36
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Хөдөө аж ахуйн хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1931.9.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБХ-ын тэргүүлэгчид, Засгийн газрын хамтарсан хурлын тогтоолоор 1931-09-21 Хөдөө Аж ахуйн хэлтэс Улаанбаатар хэмээх аймгийн захиргаа байгуулах,
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн 1932-08-05 7-р тогтоолын 11-р зүйл Хотын Аж ахуйн хэлтэс
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1972-06-16 232
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
УБХ-ын тэргүүлэгчид, Засгийн газрын хамтарсан хурал 1931-10-01 Төв аймаг, Улаанбаатар хотын захиргааг татан буулгасанд тооцох,
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 12 дугаар хурал 1937-04-23 4-р зүйл Нийслэл Улаанбаатар хотыг захирах яамны дүрмийг баталжээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

huduuajahiunheltes.pdf

t-1972-232.pdf

Tuuhchilsen.lavlah_32.pdf