Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 35
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Ерөнхий хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1931.10.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар Их хурал 1925-12-11 Ерөнхий хэлтэс Засагийн Газрын хэрэг Эрхлэх Товчоо
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Засгийн газрын хэрэг Эрхлэх Товчоо 10 хурал 1931-02-26 5-р зүйл Oрон нутгийн захиргааг шинэчлэн өөрчлөх хувьсгалт түр хороо
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Улаанбаатар хотын Тэргүүлэгчид болон Засгийн Газрын тогтоол 1931-10-01 Ерөнхий хэлтэс
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар Их хурлаар 1925-12-11 Дүрэм Хотын Захиргааны дүрэм 49 зүйл
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

eronhiiheltes.pdf