Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 32
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Ардын эрүүлийг сахих хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1925.12.11
Тайлбар

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар Их хурал 1925-12-11 Ардыг Эрүүлийг сахих хэлтэс Засгийн Газрын хэрэг Эрхлэх Товчоо
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Засгийн газрын хэрэг Эрхлэх Товчоо 10 хурал 1931-02-26 5-р зүйл Oрон нутгийн захиргааг шинэчлэн өөрчлөх хувьсгалт түр хороо
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Улаанбаатар хотын Тэргүүлэгчид болон Засгийн Газрын тогтоол 1931-10-01
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар Их хурлаар 1925-12-11 Хотын Захиргааны дүрэм 49 зүйл
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

ardiigeruuligsahihheltes.pdf