Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 26
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Амгалангийн сангийн аж ахуй
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1965
Тайлбар

1961.оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 181-р тогтоолоор Төв аймгийн Баянзүрх сумын 9 дүгээр багийн нутагт Амгалангийн аж ахуйн Улиастай, Дархит, Хуандай фермүүдийг түшиглэн Улаанбаатарын хөдөлмөрчдийг сүү цагаан идээгээр хангах зорилгоор 1340 малтай, 70-аад ажилтантайгаар байгуулсан.

Улаанбаатар хот, район, сангийн аж ахуй 1965 оны байдлаар хот район сангийн  аж ахуй

1972-6-16-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 232-р тогтоолоор 1972-7-1-нээс эхлэн Улаанбаатар хотын гүйцэтгэх захиргаанд хөдөө аж ахуйн хэлтэс байгуулж орон тоог хэлтсийн дарга 1, мэргэлтэн 4, ня-бо 1, бүгд 6 нэгчээр тогтоогоод тус хэлтсэд шувуун фабрик, гахайн завод, амгалангийн сангийн аж ахуй, хотын мал эмнэлэг, нэгдлийн захын конторыг харьяалуулжээ.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1961-04-19 181-р тогтоол Амгалангийн аж ахуйн Улиастай, Дархит, Хуандай фермүүдийг түшиглэн Улаанбаатарын хөдөлмөрчдийг сүү цагаан идээгээр хангах зорилгоор 1340 малтай, 70-аад ажилтантайгаар байгуулсан.